Munay-Ki inwijdingen

Met elke inwijding open je een nieuwe deur naar wie en wat je in wezen bent, naar de passie om je ware bestemming te kunnen manifesteren in deze wereld en volledig in harmonie te kunnen leven, telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid.

De eerste vier inwijdingen helpen je het verleden te laten rusten en je leven een nieuwe richting te geven.

De inwijding van de healer:
Dat je verbindt met een geslacht van sjamanen uit het verleden die je met je persoonlijke genezing komen helpen.
De LAIKA, de sjamanen die hoog uit de bergen kwamen om ons deze kennis te geven, weten dat wij veel spirituele hulp kunnen krijgen.
Deze energie werkt in onze slaap met ons om de wonden uit ons eigen verleden en dat van onze voorouders te genezen.

De inwijding van de ziener:
Wordt uitgevoerd door banen van licht te laten lopen tussen de visuele cortex, je derde oog en je hartchakra.Wanneer je dit doet vergroot je het vermogen om de onzichtbare wereld waar te nemen.

De inwijding van de banden van kracht,
Is het installeren van bescherming in je lichtenergieveld. Er worden 5 energiebanden geactiveerd, de krachtzones die staan voor aarde-lucht-water-vuur-puur licht. Ze werken als filters en breken alle negatieve energieën die vanuit een van de vijf elementen tot jou komen af zodat ze je zullen voeden i.p.v. je te vergiftigen of ziek te maken. In een wereld gedomineerd door angst is de bescherming die deze zones bieden essentieel.

De inwijding van de harmonie
Waarin er zeven archetypes in je chakra worden geplaatst.
Deze archetypes worden als zaden naar je energiecentra overgebracht. Deze zaadjes ontkiemen d.m.v. vuur dus doe je een aantal vuurceremonies om ze te laten ontwaken en groeien.
Ze zullen je helpen het afval dat in de chakra’s is opgehoopt te verbranden zodat ze weer met hun oorspronkelijke licht kunnen stralen. Het uitvoeren van dit ritueel helpt je je verleden af te werpen zoals een slang haar huid afwerpt.

De inwijding van de hoeders van de dag
De hoeders van de dag waren de meesters van de oude stenen altaren die op gewijde plaatsen over de hele wereld werden gevonden van stonehenge tot Machu Picchu. Ze zijn in staat de kracht van deze oude altaren aan te roepen om de wereld te helen en in evenwicht te brengen.
Deze inwijding is een energetische transmissie die je verbindt met het geslacht van meestersjamanen uit het verleden.
Het gaat erom dat de mens in harmonie met moeder aarde leeft en het vrouwelijke eert.
De hoeders van de dag waren de vroedvrouwen en kruidenvrouwen, zij kenden de vrouwelijke aarde.
Deze inwijding helpt je je vrouwelijkheid te eren, over angst heen te stappen en vrede uit te dragen.

De inwijding van de hoeders van de wijsheid
Volgens de overlevering woont de oude wijsheid in het hooggebergte.
De met ijs bedekte bergtoppen in de Andes werden vereerd als krachtplaatsen waar mensheid en goden elkaar ontmoetten.
Het geslacht van hoeders van de wijsheid bestaat uit medicijnmannen en vrouwen die de dood hebben overstegen en uit de tijd zijn gestapt.
Hun taak is om de medicijnlessen te beschermen en op een geschikt moment te delen met anderen. Deze inwijding helpt je om buiten de tijd te stappen en de oneindigheid te proeven

De inwijding van de hoeders van de aarde
Deze inwijding verbindt je met de aartsengelen, de bewakers van de melkweg, van wie wordt gezegd dat ze een menselijk lichaam hebben en zo groot als bomen zijn. De Hoeders van de Aarde, die rentmeesters van alle leven op aarde zijn, vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen en kunnen een beroep op ze doen om in elke situatie genezing en balans te brengen. De inwijding van de Hoeders van de Aarde helpt je de weg van de ziener te leren en de wereld tot bestaan te dromen.

De inwijding van de hoeder van de sterren

Dit is de inwijding van de tijd die komt. Je krijgt een stevige en veilige verankering in de tijd die komt na de overgangsfase waar we nu in zitten. Je wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en van plaats.
Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst.
Je chakra’s worden geïnformeerd met de laatste codes van de nieuwe mens. Je fysieke lichaam, je DNA begint te evolueren in dat van een Homo Luminus. Je wordt meer resistent voor ziekten en ook je verouderingsproces begint te vertragen. Je zult de gebeurtenissen in je leven steeds gemakkelijker op spiritueel niveau kunnen verwerken ipv op fysiek of psychisch niveau.

Over de 9e en laatste inwijding.
Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid kan sinds 2006 deze inwijding ontvangen worden en van mens tot mens worden doorgegeven. Het betreft de inwijding van “Creatie” waarmee je tot op celniveau ervaart dat jij (mede) schepper bent.
De Q’eros vinden dat dit inwijdingsniveau voor iedereen beschikbaar mag zijn in het belang van “de Nieuwe Tijd”.
Ze hebben samen met Alberto Villoldo (psycholoog en antropoloog) deze nieuwste initiatie en de acht andere traditionele inwijdingen qua vorm vereenvoudigd met behoud van alle oorspronkelijke essenties en krachten en delen ze voor het eerst met ons westerlingen

De inwijding van creatie

Deze inwijding activeert je goddelijke natuur. Het God licht ontwaakt binnen in je. Je verkrijgt rentmeesterschap over alle creatie.
Je ervaart onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en alles om je heen.
Je komt terug in de bron waarin je liefde, eenheid en puur bewustzijn bent. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya’s elkaar begroeten: In Lak’ech- Ik ben een andere Jij.
Deze inwijding zorgt voor een hoge creativiteit en bewuste scheppingskracht. Je bent niet langer in de greep van een verhaal dat anderen voor je hebben geschreven. Jij wordt je eigen verhalenverteller.

Jij wordt de maker van het script van jouw leven.

Volgens overlevering gaan de lessen van wijsheid van de Hoeders van de Aarde meer dan 100.000 jaar terug. Sinds deze periode hebben de lessen vele transformaties ondergaan toen de bergvolkeren migreerden naar vruchtbaar boerenland en over het ijs in Siberie in de enorme bossen op het Amerikaanse continent terecht kwamen.
Op dit moment gaan we door een grote transformatie waarbij we de oude kennis van de Q’eros goed kunnen gebruiken om ons in De Nieuwe Tijd te verankeren.

- Teksten van onder meer Alberto Villoldo en José de Graaf